interim

Interim

Ik ben beschikbaar voor diverse soorten interim klussen. Hierbij kunt u denken aan de tijdelijke invulling van een bestuurs- of managementfunctie of een rol als toezichthouder.

Naast deze opdrachten ben ik ook in te schakelen voor beleidsmatige advisering zoals bijvoorbeeld het maken van een strategische visie, een verkenning in het sociale domein of het bevorderen van economische samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Daarnaast kan ik door mijn grote netwerk en ervaring met alle vormen van arbeidsbemiddeling outplacementtrajecten opzetten en uitvoeren.